Het Logo

Sinds de ledenvergadering van 11 mei jongst leden, heeft de Blierheidsjerbuk een nieuw logo cq. schild

Men wilde toch iets meer in het logo, waaruit blijkt waar de Buk voor staan.

De bok: staat voor C.V. de Blierheidsjerbuk

De lach en de traan: staat voor de hoogheden

Het gemeentelijk wapen: staat voor Kerkrade

De springbron: staat voor onze wijk Bleijerheide